Any Windows Software - Shareware and Freeware Download Center for Windows

Top Downloads

New Downloads

Related Downloads

Recent Searches

Latest Reviews

 • Mixcraft   (ase)

  I am impressed with the software as it enables me to edit and save any recording for the presentation purpose.

 • Acronis True Image for Mac   (Henry)

  Takes full backup of a Mac system which includes saved files and folder plus installed apps.

 • Lodgit Desk Hotel Software for Mac   (Arnold)

  I run a small guest house in Nepal where this software is in use for last two years, we felt this is good enough for any...

 • XolidoSign   (Zico)

  Allows me to insert signature on any document automatically before dispatching, other software requires manual instruction.

 • Wurlie   (Tenesy)

  Make unlimited number of short urls with this script without knowing much about processes that take place in background.

 • Start Hotspot   (heltvet)

  You may turn your android phone to a wifi hotspot but your data may be misused unless you have some sort of control over...

 • NCheck Bio Attendance Trial for Windows   (Jeusme)

  The system is implemented in my office premises, it maintains the employees in and out time accurately, helps the accounts...

 • FirePlotter   (Kacper)

  Monitors all in-coming and outgoing traffic to your PC, also shows the consumed bandwidth to calculate internet bill.

 • FolderMill   (Fairyn)

  FolderMill is an automation software which looks for incoming files and send them to printer by filtering as per your...

 • DocuVieware   (Sigfrid)

  Fully featured document viewer which can be added in your page to load and read almost any type files, the software can...


Speeq Angielski | Polski free HD 2.21

 
Speeq Angielski | Polski free HD
Category: Mobile / Education  
Author: Linnova | Published: Nov 08, 2014
License: Freeware | O/S: iOS
Uninstaller: no
Sprawd? dlaczego Speeq jest najch?tniej pobieran? aplikacj? do nauki j?zyka w polskim Appstore!

antyapps.pl - "Mobilna nauka j?zykw na najwy?szym poziomie. Unikaln? funkcjonalno?ci? s? tzw. Kotwice Pami?ciowe - wsp?tworzone przez spo?eczno u?ytkownikw program, krtkie skojarzenia, dzi?ki ktrym znacznie szybciej przyswoimy sobie najtrudniejsze s?owa i frazy."

MyApple "Zarwno interfejs jak i sama obs?uga aplikacji jest bardzo prosta i przejrzy?cie zaprojektowana.
Bardzo zaskoczy?a genialna wr?cz jako nagr* i dykcja osoby mwi?cej."

MacKozer "Program bardzo przyjemny i wygodny w obs?udze."

2learn.pl "Dost?p do s?wek mamy w k*dym miejscu i czasie - na przystanku autobusowym, a nawet na nudnej lekcji historii."

?Sprawd? koniecznie darmowe wersje do nauki Hiszp*kiego i Niemieckiego!!!?

SPEEQ dostarcza:
? ?wietnie dobrane s?ownictwo na 4 poziomach nauki, prawie 10000 s?w i fraz
? zaawansowany algorytm powtrek, zgodny z krzyw? zapami?tywania*
? unikalne tryby nauki: Zapami?tywanie, Pisanie, Odtwarzanie
? mo?liwo tworzenia w?asnych kolekcji tak?e poprzez wyszukiwanie i dodawanie pojedynczych s?w oraz nauki kilku osb na jednym urz?dzeniu
? wszystkie s?owa i frazy nagrane przez profesjonalnych lektorw - native speakers

Fakty SPEEQ:
? 4800 kart na 4 poziomach -prawie 10000 s?w i fraz
? aplikacja do nauki j?zyka angielskiego lub polskiego
? prawie 20000 profesjonalnych nagr* d?wi?kowych

Wersja SPEEQ FREE zawiera:
? prbk? poziomu Podstawowy
? prbk? poziomu ?redni-ni?szy
? prbk? poziomu ?redni-wy?szy
? prbk? poziomu Biznes
? 110 kart z czasownikami nieregularnymi

Razem - ponad 650 s?w i fraz tj. ponad 1000 profesjonalnych nagr* d?wi?kowych!

W wersji SPEEQ FREE mo?esz korzyst* z wszystkich funkcji aplikacji, takich jak Zapami?tywanie, Pisanie, Odtwarzanie, tworzenie kotwic pami?ciowych.

ZAPAMI?TYWANIE
Unikalny tryb automatyzuj?cy Twoj? nauk?. Speeq b?dzie podaw* Ci kolejne karty wg. specjalnego algorytmu pilnuj?cego aby? k*de nieznane s?owo powtrzy? odpowiedni? ilo razy, w odst?pach czasu zgodnych z krzyw? zapami?tywania.

PISANIE
Je?li ju? pami?tasz, SPEEQ pomo?e Ci sprawnie nauczy? si? pisowni.

ODTWARZANIE
Ucz si? podczas jazdy rowerem, samochodem, relaksu, czy prac domowych. Utrwalaj i przes?uchuj nowy materi* przez s?uchawki lub poprzez podczenie iUrz?dzenia do zestawu HiFi.

KOTWICE PAMI?CIOWE
Nauczymy Ci? jak zwielokrotni? szybko zapami?tywanego materi*u poprzez Technik? S?w Zast?pczych*, Mnemotechnik?* pozwalaj?c? zdzi** cuda w Twojej pami?ci dzi?ki skojarzeniom.

*Wi?cej na www.speeq.pl

SPEEQ - Discover a fresh APProach to learning Polish or English!

SPEEQ provides:
? superbly selected vocabulary at 4 levels of advancement with almost 10,000 words and phrases
? advanced repetition algorithm based on the forgetting curve*
? unique learning modes: Memorizing , Spelling and Playback
? Creating customized collections with the "search" and "add words" functions
? all words and phrases are recorded by professional native speakers specializing in voice-over

SPEEQ facts:
? 4800 cards at 4 levels - almost 10,000 words and phrases
? an application to learn English and Polish
? almost 20,000 professional sound recordings

SPEEQ FREE version includes:
? 160 cards from all levels
? 110 cards with verbs

SPEEQ FREE version in total - more than 650 words and phrases, i.e. more than 1000 sound recordings!

MEMORIZING
A unique mode which automates the learning process. Speeq will give you successive cards according to a special algorithm.

SPELLING
Once you remember, Speeq will help you with the spelling.

PLAYBACK
Learn while cycling, driving, relaxing or doing housework. Repeat or listen to new material through headphones or by connecting your device to a stereo*


*More on www.speeq.us

File Size: 62.8 MB   Price: $0.00   Downloads: 0
Download Now! | Homepage | Screenshot | Report Link Error | Bookmark this page
Requirements: Requires iOS 4.3 or later. Compatible with iPad.
User Rating: Unrated
Rate It:
Editor Rating: Unrated

More Software from Linnova:

Speeq Angielski | Polski
 

Reviews:

Write a review:

Your rating *
1=poor                                                                          10=excellent
Your name *
Email
Review text *

 

Related Software

Asti-ChatBox 1.0

Published: Jul 20, 2012
A web-based php chatbox.

Price: $0.00 Size: 153.0 KB More info Download

Speeq Angielski | Polski 2.21

Published: Sep 29, 2014
Sprawd? dlaczego Speeq jest najch?tniej pobieran? aplikacj? do nauki j?zyka w polskim Appstore!antyapps.pl - "Mobilna nauka j?zykw na najwy?szym poziomie. Unikaln? funkcjonalno?ci? s? tzw. Kotwice Pami?ciowe - wsp?tworzone przez spo?eczno u?...

Price: $3.99 Size: 169.0 MB More info Download
alfresco-pl 1.0

Published: Apr 15, 2012
Spolszczenia do Alfresco Polska, polski (zobacz wszystkie pliki).

Price: $0.00 Size: 566.7 KB More info Download

Traveller Dictionary and Phrasebook Polish - Brazilian 2.0

Published: Nov 05, 2014
Polski - BrazylijskiPolons - BrasileiroGoing on holiday? Travelling on business? Take our "Traveller Dictionary and Phrasebook" with you!Whoever you want to communicate with, whatever you want to say, our "Traveller Dictionary and Phrasebook" is ...

Price: $3.99 Size: 4.6 MB More info Download

Traveller Dictionary and Phrasebook Polish - Swedish 2.0

Published: Sep 28, 2014
Polski - SzwedzkiPolska - SvenskaGoing on holiday? Travelling on business? Take our "Traveller Dictionary and Phrasebook" with you!Whoever you want to communicate with, whatever you want to say, our "Traveller Dictionary and Phrasebook" is at ...

Price: $3.99 Size: 4.5 MB More info Download

Traveller Dictionary and Phrasebook Polish - Argentinean Spanish 2.0

Published: Nov 08, 2014
Polski - Argenty?skiPolaco - ArgentinoGoing on holiday? Travelling on business? Take our "Traveller Dictionary and Phrasebook" with you!Whoever you want to communicate with, whatever you want to say, our "Traveller Dictionary and Phrasebook" is ...

Price: $3.99 Size: 4.6 MB More info Download

Licorice 1.1

Published: Oct 30, 2014
One day in the summer, I was walking along when I met a cheerful cow who was smiling from ear to ear. It didnt take us long to make friends, and she told me all about her adventures. Im sure youre going to love Licorice just as much as I do. ...

Price: $1.99 Size: 13.4 MB More info Download

List w butelce 1.1

Published: Oct 15, 2014
? Kiedy m*a dziewczynka znajduje tajemniczy list w butelce, nie spodziewa si?, ?e prze?yje podr? do ?wiata wyobr*ni. Okazuje si?, ?e list to zaproszenie na podwieczorek. Ale od kogo? Mo?e wys?* je pirat? A mo?e r?owy s?o Albo bi*y krlik? ...

Price: $2.99 Size: 32.7 MB More info Download

Offline English Polish Dictionary FREE 2.0.0

Published: Oct 21, 2014
Offline English-Polish dictionary. Over 60.000 words and expressions!Angielsko-Polski S?ownik offline. Bezp?atne!* More than 60.000 words* Works offline! No internet connection needed, perfect for your trips or when no data connection is ...

Price: $0.00 Size: 4.7 MB More info Download

7 dni GOSPODARKA PAP 1.0.8

Published: Oct 25, 2014
Aplikacja 7 DNI GOSPODARKA PAP to przegl?d informacji gospodarczych z Polski i ze ?wiata, ktre - zdaniem dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej - by?y w minionym tygodniu najistotniejsze i najciekawsze, znacz?co wp?yny nie tylko na ?ycie ...

Price: $0.00 Size: 6.1 MB More info Download

Speeq Angielski | Polski free HD also mentioned on ShareMe

1.  Asti-ChatBox - Utilities/Other Utilities
... A web-based php chatbox. Languages: Polish, English (in progress). It has a admin panel. // Prosty chatbox pisany w php. JAâ„¢zyki: Polski, Angielski (w trakcie opracowywania). Posiada panel administratora. ...
 
2.  Speeq Angielski | Polski - Mobile/Education
... Sprawd? dlaczego Speeq jest najch?tniej pobieran? aplikacj? do nauki j?zyka w polskim Appstore! antyapps.pl - "Mobilna nauka j?zykw na najwy?szym poziomie. Unikaln? funkcjonalno?ci? s? tzw. Kotwice Pami?ciowe - wsp?tworzone przez spo?eczno u?ytkownikw program, krtkie skojarzenia, dzi?ki ktrym znacznie szybciej przyswoimy sobie najtrudniejsze s?owa i frazy." MyApple "Zarwno interfejs jak i sama obs?uga aplikacji jest bardzo prosta i przejrzy?cie zaprojektowana. Bardzo zaskoczy?a genialna ...
 
3.  alfresco-pl - Utilities/Other Utilities
... Spolszczenia do Alfresco Polska, polski (zobacz wszystkie pliki). Jedno peL‚ne do moduL‚u alfresco. Drugie niepeL‚ne do moduL‚u share. Zapraszam do wspAlL‚pracy nad tL‚umaczeniem. http://forge.alfresco.com/projects/polish/ ...
 
4.  Traveller Dictionary and Phrasebook Polish - Brazilian - Mobile/Travel
... Polski - Brazylijski Polons - Brasileiro Going on holiday? Travelling on business? Take our "Traveller Dictionary and Phrasebook" with you! Whoever you want to communicate with, whatever you want to say, our "Traveller Dictionary and Phrasebook" is at your service. It is fast and easy to operate. Has over 26000 words and 1200 key phrases covering most frequent travel situations from booking accommodation to renting a car. Made as an application for iPod or iPhone, does not need Internet ...
 
5.  Traveller Dictionary and Phrasebook Polish - Swedish - Mobile/Travel
... Polski - Szwedzki Polska - Svenska Going on holiday? Travelling on business? Take our "Traveller Dictionary and Phrasebook" with you! Whoever you want to communicate with, whatever you want to say, our "Traveller Dictionary and Phrasebook" is at your service. It is fast and easy to operate. Has over 26000 words and 1200 key phrases covering most frequent travel situations from booking accommodation to renting a car. Made as an application for iPod or iPhone, does not need Internet ...
 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z - #
© 1997-2018 ShareMe Last Update: Thursday, June 20, 2019 shareme | contact | notice | privacy | bookmark | link to us

Welcome to the ShareMe. Shareme is a dedicated internet portal bringing users the latest shareware & freeware from the world's best Software Authors. Shareme allows Shareware & Freeware Authors to submit their latest wares, so you the user are able to download their latest software updates all the time, after they are released! Always visit Shareme for your software needs.