Any Windows Software - Shareware and Freeware Download Center for Windows

Top Downloads

New Downloads

Catalog

Recent Searches

Latest Reviews

 • Acronis True Image for Mac   (Henry)

  Takes full backup of a Mac system which includes saved files and folder plus installed apps.

 • Lodgit Desk Hotel Software for Mac   (Arnold)

  I run a small guest house in Nepal where this software is in use for last two years, we felt this is good enough for any...

 • XolidoSign   (Zico)

  Allows me to insert signature on any document automatically before dispatching, other software requires manual instruction.

 • Wurlie   (Tenesy)

  Make unlimited number of short urls with this script without knowing much about processes that take place in background.

 • Start Hotspot   (heltvet)

  You may turn your android phone to a wifi hotspot but your data may be misused unless you have some sort of control over...

 • NCheck Bio Attendance Trial for Windows   (Jeusme)

  The system is implemented in my office premises, it maintains the employees in and out time accurately, helps the accounts...

 • FirePlotter   (Kacper)

  Monitors all in-coming and outgoing traffic to your PC, also shows the consumed bandwidth to calculate internet bill.

 • FolderMill   (Fairyn)

  FolderMill is an automation software which looks for incoming files and send them to printer by filtering as per your...

 • DocuVieware   (Sigfrid)

  Fully featured document viewer which can be added in your page to load and read almost any type files, the software can...

 • Kiosk Software   (Emmerentiana)

  Restricts access to the public computers and kiosks to prevent changes or viruses from affecting it, hence you need no...


WHM Client for iPhone PL Download

 

Advertisement

    

Ze wzgl?du na du?e zainteresowanie i cz?ste pro?by - wydali?my polsk? wersj? j?zykow? aplikacji "WHM Client for iPad". Client WHM for iPad jest aplikacj? przeznaczon? dla administratorw us?ug hostingowych dzi*aj?cych w oparciu o cPanel / WHM. Aplikacja komunikuje si? z serwerem za pomoc? bezpiecznego poczenia SSL na porcie 2087 i jest pe?nym odzwierciedleniem funkcji jakie oferuje WebHostManager. Nawet je?li u?ytkownik wype?ni nieprawid?owo jakie? pola, np. w procesie zak?adania konta rozpocznie login u?ytkownika od cyfr, otrzyma komunikaty z bdami pochodz?ce bezpo?rednio z WHM (komunikaty wy?wietlane s? w j?zyku, w ktrym aktualnie dzi*a webowa us?uga WHM). Aplikacja zost*a wypos*ona w przejrzysty design. Pe?ny podgl?d wszystkich dost?pnych ekranw mo?na znale na stronie http://www.whmforiphone.net Funkcjonalno: Funkcje konta ? Lista kont ? Dodaj konto ? Usu? konto ? Modyfikuj konto ? Upgrade / Downgrade konta ? Zmie? has?o ? Limit zu?ycia transferu ? Zawie? / odwie? konto ? Edytuj miejsce na dysku ? Lista zawieszonych kont ? Statystyki konta Funkcje pakietu ? Lista pakietw ? Dodaj pakiet ? Modyfikuj pakiet ? Usu? pakiet Informacje o serwerze ? Hostname ? Wersja cPanel / WHM ? Obcienie serwera Funkcje DNS ? Dodaj DNS ? Usu? DNS Funkcje Administracyjne ? Pok* zu?ycie transferu ? Lista IP ? Dodaj adres IP ? Usu? adres IP ? Ustaw hostname ? Ustaw IP dla DNS ? Restart serwera Funkcje Reseller ? Lista kont reseller ? Informacje o koncie reseller ? Dodaj przywileje resellera ? Usu? przywileje resellera ? Lista Reseller ACL ? Utwrz Reseller ACL ? Ustaw Reseller ACL ? Zawie? / odwiesi konto reseller ? Usu? resellera Us?ugi ? Zrestartuj us?ugi ? Stan us?ug DODATKOWO: Innowacyjna opcja, ktorej nie posiada WHM - monitoring ? Monitoring jest innowacyjn? opcj? dla tej aplikacji. Mo?esz monitorow* swj host. Nasze serwery b?d? sprawdz* dost?pno Twoich serwerw co 5 minut. Kiedy jeden z nich "padnie", zostaniesz poinformowany o tym poprzez alert wys?any poprzez PushNotifications. Jesli masz problemy z dodaniem hosta jako nowego, sprbuj zmieni? has?o na nowe Jeste?my do Twojej dyspozycji pod tomasz.hosting@gmail.comClick on any download link to start download "WHM Client for iPhone PL":

http://app2perfect.com

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z - #
© 1997-2015 ShareMe Last Update: Tuesday, September 18, 2018 shareme | contact | notice | privacy | bookmark | link to us

Welcome to the ShareMe. Shareme is a dedicated internet portal bringing users the latest shareware & freeware from the world's best Software Authors. Shareme allows Shareware & Freeware Authors to submit their latest wares, so you the user are able to download their latest software updates all the time, after they are released! Always visit Shareme for your software needs.