Any Windows Software - Shareware and Freeware Download Center for Windows

Top Downloads

New Downloads

Recent Searches

Latest Reviews

 • Mixcraft   (ase)

  I am impressed with the software as it enables me to edit and save any recording for the presentation purpose.

 • Acronis True Image for Mac   (Henry)

  Takes full backup of a Mac system which includes saved files and folder plus installed apps.

 • Lodgit Desk Hotel Software for Mac   (Arnold)

  I run a small guest house in Nepal where this software is in use for last two years, we felt this is good enough for any...

 • XolidoSign   (Zico)

  Allows me to insert signature on any document automatically before dispatching, other software requires manual instruction.

 • Wurlie   (Tenesy)

  Make unlimited number of short urls with this script without knowing much about processes that take place in background.

 • Start Hotspot   (heltvet)

  You may turn your android phone to a wifi hotspot but your data may be misused unless you have some sort of control over...

 • NCheck Bio Attendance Trial for Windows   (Jeusme)

  The system is implemented in my office premises, it maintains the employees in and out time accurately, helps the accounts...

 • FirePlotter   (Kacper)

  Monitors all in-coming and outgoing traffic to your PC, also shows the consumed bandwidth to calculate internet bill.

 • FolderMill   (Fairyn)

  FolderMill is an automation software which looks for incoming files and send them to printer by filtering as per your...

 • DocuVieware   (Sigfrid)

  Fully featured document viewer which can be added in your page to load and read almost any type files, the software can...


Pantech Jest Sync

From Title
Show: All Software | Free Software Only | Mobile Software Only
1.  Gdzie jest Dziecko - Mobile/Lifestyle
... *Gdzie jest Dziecko* jest unikaln? na polskim rynku us?ug? lokalizacyjn? przeznaczon? g?wnie dla Rodzin dbaj?cych o bezpiecze?stwo swoich Bliskich. Dzi?ki Gdzie jest Dziecko przede wszystkim mo?na: *** namierzy? wybrany telefon (wystarczy, ?e jest wczony i zalogowany do sieci operatora) oraz wys?* szybk? widomo do Bliskiego, *** ustawi? automatyczne strefy reakcji z powiadomieniem SMS (np. wej?cie i wyj?cie Bliskiego ze strefy Szko?a, Dom, itd.), *** wypos*y? Bliskiego w aplikacj? ...
 
2.  sync Browser - Firefox Bookmark sync - Mobile/Productivity
... SyncBrowser is a browser tool for your iPhone or iPod Touch that enables you to synchronize your bookmarks from your Firefox desktop and take them with your wherever you are. In addition, sync Browser synchronizes your Firefox Saved Passwords and automatically types them into the appropriate login forms - no more entering passwords on the small keyboard or having to remember them while you are travelling. Features: - Access all of your Firefox bookmarks on your iPhone or iPod Touch - ...
 
3.  sync Now! - Utilities/Backup & Restore
... Powerful & Easy-to-use synchronization and backup utility for Windows 98/ME/2000/xp/2003 ...
 
4.  13:20:sync - Mobile/Navigation
... This app puts the Mayan Dreamspell Calendar in your pocket! "13:20:sync makes it so much easier to understand and integrate the calendar into every day life. Highly recommend it." Did you know our (Gregorian) calendar is not a harmonic calendar? Did you know that the moon has 13 orbits around the earth in 1 year (not 12!)? Do you know why the number 260 was sacred to the Mayans? Are you interested in ancient astrology? -> All this, and more, is explained carefully in this app. ...
 
5.  Beyond sync - Utilities/File & Disk Management
... Beyond sync is a file sync/backup product that allows you to synchronize files between desktops, network folders and external drives in Real Time! Beyond sync has simple UI for first time users and full UI for advanced users. You don't need to take time to learn it's usage, just let it works for you! Beyond sync can also compare directories side by side, you can easily to know which files will be added/updated/deleted. Real time sync is an very attractive feature in Beyond sync. It's ...
 
6.  sync OnSet - Mobile/Productivity
... sync OnSet is a digital continuity and collaboration tool that helps streamline TV and Film production from prep to wrap. With sync OnSet, your whole team can digitally manage script breakdowns, continuity photos, inventory, approvals, notes, and much more! sync OnSet is currently available Costume, Make-up, Hair, and Props departments. Please visit: www.synconset.com to learn more about its features. ...
 
7.  sync or Swim - Mobile/Entertainment
... sync or Swim the FilmApp. The story of the US Synchronized swim team ...
 
8.  Labor sync - Mobile/Business
... Track employee's time and location with their mobile devices With Labor sync You Can... Track Time: Track each employees time and location with their mobile devices. Clock-In, Start-Travel, Start-Jobs, and Clock-Out. Record activity down to the second. Track Location: GPS-enabled system records the location each time someone makes an entry, so you'll know when your employees are actually on site. Remote Access: Log in to your Labor sync account right from your smart phone or ...
 
9.  sync-Meter - Mobile/Productivity
... Having trouble with the transition from the artificial timing of the Gregorian calendar to the harmonic cycles of Natural Time? Then you have found the right App! sync-Meter is a universal synchronometer designed to aid in the shift from the Artificial Timing Frequency used by modern human society to the Natural Timing Frequency that governs universal order. Features: -)Synchronized with your iPhone Calendar -)Add edit or delete Calendar Entries -)Configurable Synchronometer display ...
 
10.  Kindle sync - Utilities/File & Disk Management
... Kindle sync is an application that will help you transfer books from your PC to the Amazon Kindle. This program only detects and transfers PRC files.KindleSync will mantain the same directory structure on your Kindle. Just put all your books (*.prc files) inside directories in your PC. You can have multiple directories. Then start KindleSync and point to the root of your directory structure. KindleSync will recognize all your PRC books. You can then send them to your Kindle. KindleSync will ...
 

Pantech Jest Sync

From Short Description
1.  Tablice rejestracyjne PL - Mobile/Utilities
... Czy zdarzy?o Ci zastanawi* si? sk?d jest przyjech* kierowca jad?cy przed Tob Czy zdarzy?o Ci zastanawi* si? sk?d jest mistrz kierownicy zajmuj?cy 3 miejsca parkingowe pod supermarketem? Je?li tak to ta aplikacja jest w?*nie dla Ciebie. W aplikacji mo?esz ?atwo sprawdzi? gdzie zost* zarejestrowany pojazd. ...
 
2.  Europejski przewodnik turystyczny - Mobile/Travel
... Je?li wybierasz si? do podr?y w Europie, to ta aplikacja jest dla Ciebie bezcenne. Wykonana jest w sposb przejrzysty, a u?ytkownik po prostu nie przeszkadza obszerne teksty. To daje natychmiastowy dost?p do potrzebnych informacji. Stanie si? istotn? czci? k*dej podr?y, nie tylko w Europie, ale tak?e w Polsce. Baza danych obejmuje 27 krajw Unii Europejskiej, wraz z Chorwacj? i Szwajcari?.Aplikacja jest nie tylko praktycznym narz?dziem, podczas podr?y samochodem, jak rwnie? wszelkie inne ?rodki ...
 
3.  Magazyn T3 - Mobile/Lifestyle
... Magazyn T3 jest wiod?cym magazynem lifestyle'owym, skupionym na nowych technologiach. jest stylowy, inteligentny i wiarygodny. Tworzony z my?l? o czytelnikach, dla ktrych gad?ety i elektronika maj? tak samo du?e znaczenie, jak dobr ubrania, samochodu, czy sposobu sp?dzania wolnego czasu. T3 czy kompletne informacje o produktach z rzeczowymi artyku?ami i ol?niewaj?cymi sesjami zdj?ciowymi. Czasopismo mo?na zakupi? w prenumeracie. 12 miesi?cy: 10,99 euro. Jakie s? zasady dzi*ania ...
 
4.  Polska Energia - Mobile/News
... Magazyn Polska Energia' jest miesi?cznikiem po?wi?conym zagadnieniom zwi?zanym z bran energetyczn?. Wydawany na zlecenie Grupy Tauron, adresowany jest do kontrahentw i klientw tej jednej z najwi?kszych grup energetycznych w Polsce. Polska Energia' to wyj?tkowy magazyn na rynku pism o tematyce energetycznej: to magazyn biznesowy i jednocze?nie edukacyjny. Czytelnicy Polskiej Energii' dowiaduj? si? tak?e, jak pracuje koncern - prezentuje strategi? Grupy Tauron na najbli?sze lata i wnikliwie ...
 
5.  AlkoFakty - Mobile/Education
... Wyj*nienie: Aplikacja jest stworzona dla celw rozrywkowych i jej obliczenia nie powinny by? u?ywane jako ostateczny wyznacznik w celu okre?lenia stanu trze?wo?ci, ani zdolno?ci czy dana osoba jest w stanie prowadzi? pojazdy mechaniczne. ------------------------------------- Poznaj AlkoFakty i sprawd? faktyczny stan wiedzy o spo?ywaniu alkoholu i jego wp?ywie na postrzeganie rzeczywisto?ci. Poznaj fakty i mity o alkoholu, obal przes?dy, poznaj siebie i oce? mo?liwo?ci swojego organizmu. ...
 
6.  RMF Classic - Mobile/Music
... RMF Classic Muzyka z klas? to radio cz?ce w niezwyk?y sposb muzyk? filmow? i klasyczn?. Stacja skierowana jest do s?uchaczy w du?ych aglomeracjach obecnie gra w 18 stu miastach. Sztandarow? pozycj? RMF Classic jest jedyna w Polsce Lista Przebojw Muzyki Filmowej, nadawana w k*d? sobot? o godz. 15.00. Oprcz unikatowego repertuaru muzycznego, RMF Classic jako jedna z niewielu stacji komercyjnych zajmuje si? zarwno kultur? i sztuk? jak i mod? oraz designem. RMF Classic wsp?pracuje z ...
 
7.  Program Telewizyjny - Mobile/Utilities
... Program telewizyjny jest aplikacj? ktra umo?liwia u?ytkownikom sprawdzenie co leci w telewizji w ci?gu kilku najbli?szych dni. Program dla danej stacji zostaje zapisany w pami?ci, tak wi?c mo?na do niego wrci? nawet kiedy nasze urz?dzenie jest offline. Dost?pne stacje to TVP1 , TVP2 , Polsat ,TVN , TV Polonia , VIVA Polska , MTV ,TV 4 , HBO , HBO2 , PULS , TVP INFO , 4 Fun TV , Ale Kino! , FOXlife ,AXN ,Canal+ ,Eurosport , Eurosport2 , Comedy Central , Hyper , TVN 24 , TVN 7 , Cinemax , Polsat 2 ...
 
8.  Diners Club Magazine - Mobile/News
... Kwartalnik Diners Club Magazine' jest ekskluzywnym wydawnictwem po?wi?conym stylowi ?ycia, inwestycjom i karierze. Wydawany przez Direct Publishing Group SA na zlecenie Diners Club Polska, dedykowany jest posiadaczom i u?ytkownikom kart Diners Club. W?rd czytelnikw magazynu s? przedstawiciele wy?szej kadry zarz?dzaj?cej, w?*ciciele firm oraz osoby ponadprzeci?tnie zamo?ne. Diners Club Magazine' przybli?a ?cie?ki kariery znanych postaci ?wiata przedsi?biorczo?ci, podsuwa ciekawe i oryginalne ...
 
9.  4shared_Sync - Utilities/Backup & Restore
... About 4shared. 4shared provides its users with high-quality free online file hosting and sharing services. Our staff is a team of highly qualified specialists in the sphere of programming, web-design, and marketing. 4shared was founded in 2005. Nowadays it continues gaining popularity among the Internet users all over the world. With our service users can upload, store and download music, video, photo, documents, and any other types of files. 4shared is a high-tech company that pays attention to ...
 
10.  Zonke Wap - Desktop Enhancements/Icons & Cursors
... Download free, For mobile phones Nokia, Samsung, SonyEricsson, Sony Ericsson, Motorola, Benq, Philips, Siemens, Sharp, LG, Sanyo, pantech, Panasonic, Nec, DoCoMo, Blackberry, Alcatel. Supported formats: Amr, Mp3, Gif, jpg, mp4, Sis, Symbian. Pron content ...
 

Pantech Jest Sync

From Long Description
1.  LinQQ - Utilities/Other Utilities
... jest to klient protokou polskiego komunikatora AQQ na system Linux/Windows. Program jest przenony (multi systemowy) dziki zastosowaniu takich bilbotek jak SocketW, Glib i QT. Kod sieciowy zosta wyeksportowany do osobnej biblioteki aqqlib. ...
 
2.  BeeFree Summer Heat 2013 mini - Mobile/Entertainment
... Katalog BeeFree Summer Heat 2013 zawiera ofert? letnich wycieczek pobytowych do Grecji, Hiszpanii, Turcji, Tunezji, Bu?garii i Egiptu dla m?odych i aktywnych. Wersja mobilna katalogu powst*a na bazie katalogu drukowanego i mo?e by? u?ywana wymiennie. Wersja mini zost*a przygotowana dla u?ytkownikw telefonw i jest w pe?ni zgodna z wersj? pe?n? przeznaczon? na tablety. BeeFree jest mark? grupy Rainbow Tours ...
 
3.  G Live sync - Mobile/Utilities
... The re-designed, 5.0 version of G Live sync is designed to sync your iPhone, iPod, iPad and all versions thereof with your Gmail Contact List. We connect direct to the Gmail Contact System to upload and download your contacts to and from your device. We have now over 200,000 happy users and we hope you will be one. From the in-app purchases you can also have access to more contact systems, including: A Live sync (for sync with the AOL Contact List) Y Live sync (for sync with the Yahoo ...
 
4.  G Free sync - Mobile/Utilities
... The re-designed, 5.0 version of G Free sync is designed to sync your iPhone, iPod, iPad and all versions thereof with your Gmail Contact List. We connect direct to the Gmail Contact System to upload and download your contacts to and from your device. We have now over 200,000 happy users and we hope you will be one. From the in-app purchases you can also have access to more contact systems, including: A Live sync (for sync with the AOL Contact List) Y Live sync (for sync with the Yahoo ...
 
5.  Garmin PC sync - Communications/Telephony
... Garminfone PC sync is free software provided by Garmin to sync Outlook calendar and contacts to the Garminfone through a USB connection. sync may take place bidirectionally or one-way in either direction. Installing and operating PC sync is very easy. This software does NOT sync Outlook tasks, but only calendar and contacts. ...
 
6.  H Live sync - Mobile/Utilities
... The re-designed, 5.0 version of H Live sync is designed to sync your iPhone, iPod, iPad and all versions thereof with your Hotmail/MSN Contact List. We connect direct to the Hotmail/MSN Contact System to upload and download your contacts to and from your device. We have now over 200,000 happy users and we hope you will be one. From the in-app purchases you can also have access to more contact systems, including: A Live sync (for sync with the AOL Contact List) G Live sync (for sync with the ...
 
7.  Android sync Mac - Utilities/System Utilities
... Android sync Mac is a powerful sync tool that allows syncing data on Mac with any Android devices you own (phones or tablets running Android OS 3.x-8.x). Android sync Mac is offered in two editions - Free and Expert. With Android sync Mac Free edition you can sync contacts and calendars between Android and Mac. No need to create events or contacts twice - in Android device and on Mac - just sync them with Android sync Mac. While Free edition covers basics, Expert edition provides you with ...
 
8.  File sync - Utilities
... File sync is a robust file sync solution that automates the synchronization of data between Windows NT4/2000/XP/2003 servers without agents or scripts, File sync not only synchronizes files and folders, but also migrates NTFS permissions, file shares, file share permissions, local users and groups, and compression settings. File sync can be very useful if you have two harddrives and want to synchronizes your data regularly. Neither you need an expencive RAID-Controller which mirrors the whole ...
 
9.  SharePoint AD Information sync - Business & Productivity Tools/Project Management
... SharePoint AD Information sync provides permitted users bidirectional synchronization therefore, keeping your AD information and SharePoint updated (which includes photos, employee type, and user login name attributes). There is also a log that records all activities for locating erroneous entries whether it is done manually or automatically. SharePoint AD Information sync simplifies listing AD users in SharePoint and it keeps your information up-to-date. SharePoint AD Information sync ...
 
10.  EastCampApp - Mobile/Social Networking
... EastCamp jest nieformalnym spotkaniem osb z bran?y internetowej. Obowi?zuje typowo barcampowa lu?na atmosfera, krawaty nie s? wskazane' Tutaj spotkasz ludzi ktrzy s? bli?ej bran?y Web ni? ktokolwiek inny. Spotykamy si? regularnie w Bi*ymstoku, jednak jeste?my otwarci na c* bran w naszym kraj?, dlatego te? zapraszamy prelegentw z r?nych regionw Polski. G?wnym celem jest promocja przedsi?biorczo?ci internetowej w?rd m?odych ludzi. Na tym spotkaniu zyskasz styczno z wiedz?, ktrej nie ...
 

Pantech Jest Sync

Related Searches:

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z - #
© 1997-2018 ShareMe Last Update: Monday, March 30, 2020 shareme | contact | notice | privacy | bookmark | link to us

Welcome to the ShareMe. Shareme is a dedicated internet portal bringing users the latest shareware & freeware from the world's best Software Authors. Shareme allows Shareware & Freeware Authors to submit their latest wares, so you the user are able to download their latest software updates all the time, after they are released! Always visit Shareme for your software needs.