Any Windows Software - Shareware and Freeware Download Center for Windows

Top Downloads

New Downloads

Catalog

Recent Searches

Latest Reviews

 • Mixcraft   (ase)

  I am impressed with the software as it enables me to edit and save any recording for the presentation purpose.

 • Acronis True Image for Mac   (Henry)

  Takes full backup of a Mac system which includes saved files and folder plus installed apps.

 • Lodgit Desk Hotel Software for Mac   (Arnold)

  I run a small guest house in Nepal where this software is in use for last two years, we felt this is good enough for any...

 • XolidoSign   (Zico)

  Allows me to insert signature on any document automatically before dispatching, other software requires manual instruction.

 • Wurlie   (Tenesy)

  Make unlimited number of short urls with this script without knowing much about processes that take place in background.

 • Start Hotspot   (heltvet)

  You may turn your android phone to a wifi hotspot but your data may be misused unless you have some sort of control over...

 • NCheck Bio Attendance Trial for Windows   (Jeusme)

  The system is implemented in my office premises, it maintains the employees in and out time accurately, helps the accounts...

 • FirePlotter   (Kacper)

  Monitors all in-coming and outgoing traffic to your PC, also shows the consumed bandwidth to calculate internet bill.

 • FolderMill   (Fairyn)

  FolderMill is an automation software which looks for incoming files and send them to printer by filtering as per your...

 • DocuVieware   (Sigfrid)

  Fully featured document viewer which can be added in your page to load and read almost any type files, the software can...


Kaczka-Dziwaczka (Jan Brzechwa) Screenshot

 

Advertisement

    Nad rzeczk? opodal krzaczka Mieszk*a kaczka-dziwaczka Czy znacie kogo?, kto nie wie sk?d pochodz? te dwa wersy? Oto doskon*y przyk?ad wierszopisarskiego talentu Jana Brzechwy, w pe?ni wykorzystuj?cego pi?kno j?zyka polskiego. Dzi?ki temu, wierszyk ?wietnie nadaje si? do wieczornego czytania wraz z dzie?mi, a jego walory dodatkowo podkre?la ekspresyjna interpretacja lektora. Zabawna historyjka o nieco szalonej kaczce, ktra chodzi?a w?asnymi drogami, zost*a przedstawiona na uroczych ilustracjach, ktre ?wietnie sprawdzaj? si? te? jako puzzle. Spodob*a Wam si? nasza ksieczk* Je?li tak, koniecznie oce?cie nas kilkoma gwiazdkami w Customer Ratings! NOWO!: Teraz nasze ksieczki wzbogacili?my o dodatkow? atrakcj? Puzzle! Ilustracje ze wszystkich wydawnictw mo?na uk?ad* w trzech poziomach trudno?ci, udost?pnili?my te? tryb podpowiedzi i dodali?my d?wi?ki towarzysz?ce zabawie. BajkiPolskie.pl pierwsza na polskim rynku seria elektronicznych ksieczek dla dzieci, dost?pna na platformie App Store. To klasyczne, pi?knie ilustrowane polskie bajki i wiersze, ktre mo?esz umie?ci? na eleganckiej p?ce swojej elektronicznej biblioteczki. Wszystkie wydania, oprcz wygodnego i wyj?tkowo intuicyjnego interfejsu, ktry pozwala dzieciom na samodzielne przewracanie stron, wzbogacono o mo?liwo ods?uchu tekstu czytanego przez profesjonalnych aktorw. ? Zalety: ? trzy tryby poznawania bajki: czytanie (samodzielne), s?uchanie (lektor) oraz nowo puzzle! ?puzzle przedstawiaj?ce ilustracje ze wszystkich ksieczek, dost?pne s? w trzech poziomach trudno?ci i uzupe?nione o podpowiedzi oraz d?wi?ki ? intuicyjne i proste w obs?udze oprogramowanie, dostosowane do obs?ugi przez dziecko ? przepi?kne, bajeczne ilustracje uzupe?niaj?ce tre ksieczek ? szczeg?owo dopracowane animacje, np. przy przewracaniu strony ? najnowsze informacje o serii BajkiPolskie.pl znajduj? si? na oficjalnej stronie aplikacji oraz koncie na Facebooku ? Funkcjonalno: ? rozwijanie wyobr*ni dziecka ? wprowadzenie najm?odszych w ?wiat s?ynnych, polskich bajek ? du?a ilo ilustracji, z ktrych mo?na uk?ad* puzzle zapewnia twrcz? rozrywk? na d?ugi czas ? rozwj manualnych zdolno?ci dziecka dzi?ki nowoczesnemu, intuicyjnemu oprogramowaniu ? wspomaganie nauki czytania, przyzwyczajanie dziecka do czytania ksieczek ? gdy nie mamy czasu, by przeczyt* dziecku bajk?, zrobi to za nas profesjonalny aktor ========== BajkiPolskie.pl is the first series of digital children's story books on the Polish market, available on the App Store platform. It contains classic, beautifully illustrated stories and poems that you can keep on your elegant digital library shelf.

Back to Kaczka-Dziwaczka (Jan Brzechwa) Details page

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z - #
© 1997-2018 ShareMe Last Update: Sunday, February 23, 2020 shareme | contact | notice | privacy | bookmark | link to us

Welcome to the ShareMe. Shareme is a dedicated internet portal bringing users the latest shareware & freeware from the world's best Software Authors. Shareme allows Shareware & Freeware Authors to submit their latest wares, so you the user are able to download their latest software updates all the time, after they are released! Always visit Shareme for your software needs.